انواع کابل

انواع کابل

انواع کابل > فشار قوی

تعریف کابل : هر هادی که بتواند جریان برق را از خود عبور دهد و توسط موادی از محیط اطراف خود عایق شده باشد ، به طوری که ولتاژ روی سطح عایق نسبت به زمین صفر و در روی سطح سیم یا هادی نسبت به زمین دارای ولتاژ فازی باشد، کابل نامیده می شود. انواع کابل ها : طرح و تهیه کابل ها تقریبا از سا...

مقدمه ای بر سیم و کابل

مقدمه ای بر سیم و کابل

انواع کابل > فشار قوی

یکی از اصلی ترین وسایل در صنعت برق سیم ها و کابل ها هستند که برای هدایت جریان الکتریسیته از آنها استفاده می شود . امروزه در صنعت برق بخش عظیمی از توزیع انرژی الکتریکی ، به ویژه در فشار ضعیف به وسیله کابل ها انجام می گیرد . البته برای انتقال انرژی الکتریکی فشار متو...

کابل ابزار دقیق چیست؟

کابل ابزار دقیق چیست؟

انواع کابل > فشار قوی

این کابلها برای انتقال داده ها و به کارگیری در فناوری اندازه گیری و کنترل نظیر اتاقهای کنترل واحدهای صنعتی و نیروگاهها مناسبند . در صورت به کارگیری اسکرین، مدار انتقال در برابر تداخلات الکتریکی بیرونی محافظت میشود . کابلهای با ساختار زوجی دارای مقادیر مناسب...

کابل فشار متوسط چیست؟

کابل فشار متوسط چیست؟

انواع کابل > فشار متوسط

این کابل برای مصارف بیست کیلو ولت به بالا استفاده می‌شود که به کابل کراسلینک (Cross Link) معروف است. به صورت مخفف XLPE نامیده می‌شود. اما نکته قابل توجه در مورد این مخفف این است که حرف X. نیز برگرفته شده از واژی Cross به معنای ضربدر است که در کنار L. مخفف Cross Link است و PE مخفف...

تولید کنندگان