موجود عادی
فشار ضعیف
با کلیک امتیاز کم کنید.!

با کلیک امتیاز بدهید.!

1 در 4

4

1

موجود در انبار

فروش عادی

دلند الکتریک

100 متر

32 کلاف موجود

2,907,000 ریال
کلاف

0    ریال

Black

جنس هادی مس
نوع کابل فشار ضعیف
تعداد کابل هادی 1
سطح مقطع هادی 4
15 Review Giving
نظر جدید!

کابلهای ویژه