موجود عادی
فشار قوی
با کلیک امتیاز کم کنید.!

با کلیک امتیاز بدهید.!

1 در 0.25

0.25

1

موجود در انبار

فروش عادی

کابل تک

0 موجود

177,450 ریال

0    ریال

جنس هادی طلا
نوع کابل فشار قوی
تعداد کابل هادی 1
سطح مقطع هادی 0.25
15 Review Giving
نظر جدید!