موجود عادی
فشار ضعیف
با کلیک امتیاز کم کنید.!

با کلیک امتیاز بدهید.!

1 در 1.5

1.5

1

موجود در انبار

فروش عادی

سیم و کابل مازندران

100 متر

2500 کلاف موجود

1,336,720 ریال
کلاف

0    ریال

Red

جنس هادی مس
نوع کابل فشار ضعیف
تعداد کابل هادی 1
سطح مقطع هادی 1.5
15 Review Giving
نظر جدید!