موجود عادی
فشار ضعیف
با کلیک امتیاز کم کنید.!

با کلیک امتیاز بدهید.!

4 در 2.5

2.5

4

موجود در انبار

فروش عادی

سیم و کابل همدان

2500 متر

2500 متری موجود

111,720 ریال
متری

0    ریال

Black

جنس هادی مس
نوع کابل فشار ضعیف
تعداد کابل هادی 4
سطح مقطع هادی 2.5
15 Review Giving
نظر جدید!