موجود عادی
فشار ضعیف
با کلیک امتیاز کم کنید.!

با کلیک امتیاز بدهید.!

3 در 2.5

2.5

3

موجود در انبار

فروش عادی

البرز الکتریک نور

100 متر

12 کلاف موجود

7,251,300 ریال
کلاف

0    ریال

Black

جنس هادی مس
نوع کابل فشار ضعیف
تعداد کابل هادی 3
سطح مقطع هادی 2.5
15 Review Giving
نظر جدید!