موجود عادی
فشار ضعیف
با کلیک امتیاز کم کنید.!

با کلیک امتیاز بدهید.!

5 در 25

25

5

موجود در انبار

فروش عادی

آرین

100 متر

63 کلاف موجود

100,045,000 ریال
کلاف

0    ریال

Black

جنس هادی مس
نوع کابل فشار ضعیف
تعداد کابل هادی 5
سطح مقطع هادی 25
15 Review Giving
نظر جدید!