موجود عادی
فشار ضعیف
با کلیک امتیاز کم کنید.!

با کلیک امتیاز بدهید.!

2 در 0.75

0.75

2

موجود در انبار

فروش عادی

یزد

100 متر

24 کلاف موجود

1,948,800 ریال
کلاف

0    ریال

Black

جنس هادی مس
نوع کابل فشار ضعیف
تعداد کابل هادی 2
سطح مقطع هادی 0.75
15 Review Giving
نظر جدید!