موجود عادی
فشار ضعیف
با کلیک امتیاز کم کنید.!

با کلیک امتیاز بدهید.!

3 در 35+16

35+16

3

موجود در انبار

فروش عادی

یزد

100 متر

67 کلاف موجود

106,080,000 ریال
کلاف

0    ریال

Black

جنس هادی مس
نوع کابل فشار ضعیف
تعداد کابل هادی 3
سطح مقطع هادی 35+16
15 Review Giving
نظر جدید!