موجود عادی
فشار ضعیف
با کلیک امتیاز کم کنید.!

با کلیک امتیاز بدهید.!

1 در 35

35

1

موجود در انبار

فروش عادی

آرین

100 متر

54 کلاف موجود

25,075,000 ریال
کلاف

0    ریال

Black

جنس هادی مس
نوع کابل فشار ضعیف
تعداد کابل هادی 1
سطح مقطع هادی 35
15 Review Giving
نظر جدید!