موجود عادی
فشار ضعیف
با کلیک امتیاز کم کنید.!

با کلیک امتیاز بدهید.!

2 در 1

1

2

موجود در انبار

فروش عادی

کابل تک

100 متر

0 کلاف موجود

2,380,000 ریال
کلاف

0    ریال

Black

جنس هادی مس
نوع کابل فشار ضعیف
تعداد کابل هادی 2
سطح مقطع هادی 1
15 Review Giving
نظر جدید!