موجود عادی
کابل آنتن معمولی (3C-2V)
با کلیک امتیاز کم کنید.!

با کلیک امتیاز بدهید.!

موجود در انبار

فروش عادی

صنایع کابل کرمان و کاویان

500 متر

2500 قرقره موجود

9,150,000 ریال
قرقره

0    ریال

white

جنس هادی مس
نوع کابل کابل آنتن معمولی (3C-2V)
تعداد کابل هادی 1
سطح مقطع هادی 0.5
15 Review Giving
نظر جدید!