موجود عادی
کابل تلفن ( هوایی - طوسی )
با کلیک امتیاز کم کنید.!

با کلیک امتیاز بدهید.!

3 در 2 در 0.6

0.6

3 زوج

موجود در انبار

فروش عادی

صنایع کابل کرمان و کاویان

250 متر

2500 کلاف موجود

7,700,000 ریال
کلاف

0    ریال

Grey

جنس هادی مس
نوع کابل کابل تلفن ( هوایی - طوسی )
تعداد کابل هادی 3
سطح مقطع هادی 0.6
15 Review Giving
نظر جدید!

کابلهای ویژه