موجود عادی
ارت ( اتصال زمین )
با کلیک امتیاز کم کنید.!

با کلیک امتیاز بدهید.!

1 در 1

1

1

موجود در انبار

فروش عادی

سیم و کابل همدان

100 متر

2500 کلاف موجود

1,040,759 ریال
کلاف

0    ریال

Green/Yellow

جنس هادی مس
نوع کابل ارت ( اتصال زمین )
تعداد کابل هادی 1
سطح مقطع هادی 1
15 Review Giving
نظر جدید!