موجود عادی
فشار ضعیف
با کلیک امتیاز کم کنید.!

با کلیک امتیاز بدهید.!

1 در 0.5

0.5

1

موجود در انبار

فروش عادی

آرین

100 متر

22 کلاف موجود

403,750 ریال
کلاف

0    ریال

Black

جنس هادی مس
نوع کابل فشار ضعیف
تعداد کابل هادی 1
سطح مقطع هادی 0.5
15 Review Giving
نظر جدید!