موجود عادی
فشار ضعیف
2 با کلیک امتیاز کم کنید.!

39 با کلیک امتیاز بدهید.!

1 در 1.5

1.5

1

موجود در انبار

فروش عادی

کابل تک

100 متر

2500 کلاف موجود

1,170,000 ریال
کلاف

0    ریال

Yellow

کاربر گرامی؛ از ترکیب محصول فوق با محصولات پیشنهادی ذیل از تخفیف ویژه برخوردار شوید.

عکس محصول مشخصات محصول عکس محصول مشخصات محصول مجموع قیمت دومحصول با تخفیف تعداد و خرید
کابل تک
کابل : 1 در 1.5
Yellow
قیمت : 1,170,000
کابل تک
کابل : 1 در 2.5
Black
قیمت : 1,910,000
1,170,000-2.00% = 1,146,600
1,910,000-2.00% = 1,871,800
جمع کل با تخفیف:
3018400
کابل تک
کابل : 1 در 1.5
Yellow
قیمت : 1,170,000
کابل تک
کابل : 1 در 2.5
Green
قیمت : 1,910,000
1,170,000-2.00% = 1,146,600
1,910,000-2.00% = 1,871,800
جمع کل با تخفیف:
3018400
کابل تک
کابل : 1 در 1.5
Yellow
قیمت : 1,170,000
کابل تک
کابل : 1 در 2.5
Yellow
قیمت : 1,910,000
1,170,000-2.00% = 1,146,600
1,910,000-2.00% = 1,871,800
جمع کل با تخفیف:
3018400
کابل تک
کابل : 1 در 1.5
Yellow
قیمت : 1,170,000
کابل تک
کابل : 1 در 2.5
Blue
قیمت : 1,910,000
1,170,000-2.00% = 1,146,600
1,910,000-2.00% = 1,871,800
جمع کل با تخفیف:
3018400
کابل تک
کابل : 1 در 1.5
Yellow
قیمت : 1,170,000
کابل تک
کابل : 1 در 2.5
Red
قیمت : 1,910,000
1,170,000-2.00% = 1,146,600
1,910,000-2.00% = 1,871,800
جمع کل با تخفیف:
3018400
کابل تک
کابل : 1 در 1.5
Yellow
قیمت : 1,170,000
کابل تک
کابل : 1 در 2.5
Grey
قیمت : 1,910,000
1,170,000-2.00% = 1,146,600
1,910,000-2.00% = 1,871,800
جمع کل با تخفیف:
3018400
کابل تک
کابل : 1 در 1.5
Yellow
قیمت : 1,170,000
کابل تک
کابل : 1 در 2.5
Brown
قیمت : 1,910,000
1,170,000-2.00% = 1,146,600
1,910,000-2.00% = 1,871,800
جمع کل با تخفیف:
3018400
کابل تک
کابل : 1 در 1.5
Yellow
قیمت : 1,170,000
کابل تک
کابل : 1 در 2.5
Green/Yellow
قیمت : 1,910,000
1,170,000-2.00% = 1,146,600
1,910,000-2.00% = 1,871,800
جمع کل با تخفیف:
3018400

سیم افشان تک یکی از محصولات شرکت کارخانجات کابل سازی تک ( ایکو سابق ) می باشد.سیم افشان با هادی قابل انعطاف جهت مصارف عمومی و نصب ثابت در محیط های خشک، سیم کشی داخل ساختمان ، داکت های زیرزمینی ،داخل لوله های خرطومی و پولیکا، ماشین آلات و تابلوهای فرمان که نیازمند انعطاف پذیری سیم هستند کاربرد دارد. قرارگیری این نوع سیم ها بر روی سینی های کابل، کانال ها، مخازن و زیر گچ و بتون به طور مستقیم مجاز نمی باشد.

جنس هادی مس
نوع کابل فشار ضعیف
تعداد کابل هادی 1
سطح مقطع هادی 1.5
15 Review Giving
نظر جدید!