موجود عادی
کابل تلفن ( هوایی - طوسی )
با کلیک امتیاز کم کنید.!

با کلیک امتیاز بدهید.!

10 در 2 در 0.6

0.6

10 زوج

موجود در انبار

فروش عادی

سیم و کابل مازندران

2500 متر

2500 متری موجود

59,900 ریال
متری

0    ریال

Grey

جنس هادی مس
نوع کابل کابل تلفن ( هوایی - طوسی )
تعداد کابل هادی 10
سطح مقطع هادی 0.6
15 Review Giving
نظر جدید!